Ξενοδοχείο Divani Caravel - Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

21η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιατρικών Λοιμώξεων
Αθήνα, 20-21 Οκτωβρίου 2017, Ξενοδοχείο Divani Caravel

Σε συνεργασία με την Εταιρεία Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική
Για περισσότερες  πληροφορίες επισκεφθείτε το site : www.ispatras.gr

Απροσδιόριστο
Απροσδιόριστο

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!